AKTUALNOSCI


AKREDYTACJE MEDIALNE NA 51. JUWENALIA CZĘSTOCHOWSKIE
W celu zapewnienia redakcjom mediów dogodnych warunków do przygotowania materiałów z Juwenaliów 2015 ustalono następujące warunki i zasady udzielania akredytacji dziennikarskich:

termin zgłoszeń upływa w dniu 20 maja 2015 o godzinie 10:00
zgłoszenia należy wysyłać na adres: jasiekjanow@gmail.com, tel. Kontaktowy 509 585 768
zgłoszenie winno obejmować imię i nazwisko dziennikarza do akredytacji oraz nazwę i adres redakcji.


Regulamin akredytacji dziennikarskich

1.Akredytacja umożliwia przebywanie na terenie, na którym odbywają się darmowe i ogólnodostępne (nie biletowane) imprezy juwenaliowe, w szczególności w obszarze przy scenie głównej w godzinach 15:00 – 23:00 w dniach 21 – 23 maja 2015
2.Akredytowany dziennikarz będzie miał możliwość porozmawiania z niektórymi wykonawcami i organizatorami imprezy.
3.Aby otrzymać akredytację należy wysłać zgłoszenie do dnia 20 maja 2015, do godz. 10:00 na adres jasiekjanow@gmail.com
4.Akredytacje należy odbierać po uprzednim kontakcie telefonicznym, w tymczasowej siedzibie Okręgowej Rady Zrzeszenia Studentów Polskich w Częstochowie, ul. Akademicka 5 pok. 1 (D.S. Bliźniak), w terminie od 20 maja, godz. 13:00 lub podczas trwania koncertów. Organizator poprosi o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem


Lista imprez nieobjętych akredytacjami:

1.Bale Juwenaliowe
2.Kabareton AJD
3.Imprezy w K.S. Rywal